środa, 25 maja 2016

Budowa ploty z plastiku na plot i bramkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc szczeg��lnych wypadków.

Konstrukcja ogrodzenie plastykowe na plot i bramkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do urzędu poza kilkoma przypadkami.

Ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty plastykowe na plot i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji oraz zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do budowy plot PCV na plot i bramę sztachetowa zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy planowane sztachety z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak przewidywane balustrady plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz